Somatoform Bozukluklar Nedir?

Somatoform Bozukluklar Nedir?

Somatoform bozukluklar, organik bir nedene bağlı olmayan çeşitli bedensel yakınmalar ve işlevsel bozukluk belirtisi gösteren ruhsal bozukluklardır.

Bu bedensel yakınmalar ve işlevsel bozukluk belirtilerinin temelinde anksiyete vardır.

Ancak  klinik görünümde anksiyete yerine bedensel belirtiler vardır.


DSM-IV’e göre somatoform bozukluklar

  • Somatizasyon bozukluğu
  • Hipokondriazis
  • Konversiyon bozukluğu
  • Ağrı bozukluğu
  • Beden disformik bozukluk
  • Ayrışmamış somatoform bozukluk
  • Başka türlü adlandırılamayan somatoform bozukluk

KONVERSİYON BOZUKLUĞU

  • Genellikle hareket ve duyu organlarında organik bir temele dayanmayan işlev yitimi, azalması yada çoğalması söz konusudur.
  • Bazı hastalarda davranış ve klinik belirtiler de yapaylık ve abartı izlenimi olur.
  • Bu nedenle hastalığı bilinçli olarak yarattığı sanılabilir.

Motor belirtiler, ayakta duramama, yürüyememe, kasılmalar, ayaklarda kollarda güç azalması, felçler, tikler, dil tutulması, ses çıkaramama görülür. En sık karşılaşılan felçlerdir.

Duyu belirtileri, ağrılar, aşırı yorgunluk, duyu azalması, duyu yitimi, histerik sağırlık, körlük, koku alamama gibi belirtilerdir.

Nörovejetatif belirtiler, kusmalar, öksürük, hıçkırık, hava yutması, öğürmeler, geğirmeler, yalancı gebelik gibi.


AĞRI BOZUKLUĞU ( PSİKOJENİK AĞRI)

Ağrı bozukluğunun temel belirtisi bir ya da birden fazla anatomik bölgede tıbbi ya da nörolojik bir durumla tam olarak açıklanamayan ağrının bulunmasıdır.

Çevresel bir stres, psikojenik bir çatışma ve ya gereksinim ile ilişkisi vardır.

Konversiyon gelişimine benzer bir düzenek söz konusudur.


BEDEN ŞEKİL BOZUKLUĞU (BEDEN DİSFORMİK BOZUKLUK)

Gerçek bir bozukluk olmadığı halde fiziksel görünümle ilgili hayali bir bozuklukla aşırı uğraş ile belirtili bir hastalıktır.

Özellikle de yüz görünümleri ile ilgili bir bozukluğun olduğu görüşündedirler.


TEMARUZ (SİMÜLASYON);

Temel özelliği kişinin sorumluluktan kaçmak, zor durumdan kurtulmak ve çıkar elde etmek için amaçlı olarak fiziksel ve/veya psikoljik belirtiler ortaya çıkarmasıdır.

Temaruzda açıkça bir hastalık ya da hastalık belirtileri bilerek taklit edilmektedir.


YAPAY BOZUKLUKLAR

Yapay bozukluğun temel özelliği kişinin kasıtlı olarak fiziksel ve/veya psikolojik belirtiler yaratmamasıdır. Fakat temaruzdan farklı olarak kişinin hasta olma dışında görünür bir amacı yoktur.

Antikoagülan bir ilaç içerek kanama yakınmasıyla hastaneye yatmak isteyen ve hastaneye yatma isteği dışında hastaneye yatmasını açıklayabilecek herhangi bir etmen bulunmayan (temaruzda tam tersine örneğin malulen emeklilik için) bir hasta örnek olarak verilebilir. Hastanın bu davranışı altında yatan intrapsişik gereksinimlerdir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


WhatsApp chat