Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, ilişkilerde sorun yaşayan kişilerin evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişiler arasındaki sorunlarla baş etmelerine yardımcı olmak ve rehberlik etmektir.

Bireyler arasındaki ilişki ve iletişimin niteliği önemlidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır.

Aile danışmanlığının bireysel terapilerden en önemli farkı, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümüne bir bütün olarak yaklaşmasıdır. Bu nedenle, ailenin bir bütün olarak ele alınması sorunların çözümünü de kolaylaştırmaktadır. Aile danışmanlığında seanslar, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür.

Bireyin sorunu, içinde bulunduğu aile sisteminden yola çıkılarak değerlendirilir. Birey sorunu olarak değil, bunun yerine aile sisteminin sorunu tespit edilir.

Aile danışmanlığının işlevi; aile içinde yaşanan bireyler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının amacı; yaşanan sorunların çözümü, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamaları, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni becerileri kazandırmaktır. Bireydeki sorunun oluşumuna ve sürekliliğine katkıda bulunan aile etkileşimi ve yapısına ait sorunların çözümüne yardımcı olunur.

Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır

Aile danışmanlığı aile üyeleri arasında iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, otokontrol, problem çözme gibi temel ögelerin geliştirildiği yardım sürecidir. Aile danışmanlığında ek olarak tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, çocuğun okula başlaması, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda da aile bireylerine destek vermektir.

Danışmanlık sürecinde yapılan görüşme ile yaşanan sorun alanları tespit edildikten sonra, ailenin yaşadığı soruna ve ilerleme hızlarına bağlı olarak ortalama 5-10 seans süren danışmanlık hizmeti verilir. Ortalama ilk seans yaklaşık olarak 90 dk sürmektedir. Diğer seanslar 45 dk şeklindedir. Bazı ailelere 1-2 seanslık danışmanlık hizmeti yeterli olabilmektedir.

Daha fazla oku...

Aile Danışmanlığının İlgilendiği Sorun Alanları

 • Eş/ Ana-baba ilişki ve iletişim problemleri
 • Ebeveyn (Anne – baba) ile çocuk ilişkileri
 • Çatışmalar
 • Boşanma süreçleri
 • Karşı cinsle iletişim ve aldatma problemleri
 • İletişim Sorunları
 • İş ve özel hayat arasındaki dengesizlikler
 • Çocukların davranış ve okul sorunları
 • Aile bireylerinden birinin kaybı
 • Aile-içi şiddet veya çatışmalar
 • Çocukluk dönemi travmaları
 • Yeniden evlenen çiftler
 • Evlatlık alan aileler
 • Aile-içi cinsel taciz
Daha fazla oku...

Aile danışmanlığında Ele Alınan Konular

 • Birbirini saygı ile dinleme
 • Karşısındakinin bakış açısını da görme ve anlama
 • Soruna yönelik olarak konuşma
 • Duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade edebilme
 • Öfkeyi uygun tarzda ifade edebilme
 • Diğerlerini oldukları gibi kabul etme
 • Karşısındakine beklentilerini açıkça ifade edebilme
 • Doyumlu ve olumlu iletişim kurama
Daha fazla oku...
WhatsApp chat