HAKKIMIZDA

20 Years Caring About You

Prof. Dr. Celale Tangül ÖZCAN

Celale Tangül ÖZCAN, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, HYO’dan 1991 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans, Doktora (“Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklara Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Sorun Çözme Eğitimi” doktora tezi ile), Yardımcı Doçentlik ve ardından Doçentlik ünvanını GATA’da aldı.

2005-2006 yılında Amerika /Houston The Methodist Hospital Psikiyatri servisinde observer olarak bulundu.

2008 yılında Bilişsel Davranışçı Terapi teorik ve süpervizyon eğitimini tamamladı.

2010-2011 yıllarında Amerika/ Indiana- Fort Wayne CBT Center da Doç.Dr Sharon Freeman ile birlikte 326 hasta görüşmesine katılarak Bilişsel Davranışçı Terapi alanında bilgi ve deneyimini artırdı.

2013 yılında Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak Aile Danışmanlığı ünvanını aldı.

2016-2017: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2017-2020: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Klinik Psikoloji alanında Öğretim Üyesi olarak master öğrencilerine süpervizyon eğitimi verdi.

2020-Halen: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Evli ve 3 çocuk annesidir (27 yaşında kızı, 21 ve 11 yaşlarında iki oğlu bulunmaktadır).

 • 3 kitap editörlüğü, 1 kitap ve 16 bölüm yazarlığı
 • 14 Uluslararası ve 14 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 16 poster ve 14 sözel bildiriler
 • 8 Uluslararası hakemli dergide danışmanlığı
 • 2 Ulusal hakemli dergide danışmanlığı
 • 3 Ulusal hakemli dergide yayın kurulu üyeliği
 • 28 Poster/sözlü sunum/dinleyici olarak kongrelere katılımı
 • 4 Uluslararası kongre/sempozyumlarda konuşmacı olarak katılım
 • 3 Ulusal kongre/sempozyumlarda konuşmacı olarak katılım
 • 5 Uluslararası kongre/sempozyumlarda oturum başkanlığı veya düzenleme kurulu üyeliği
 • 5 Ulusal kongre/sempozyumlarda düzenleme kurulu üyeliği
 • 33 Ulusal seminer sempozyum ve panellerde konuşmacı veya çalıştaylarda eğiticilik
 • Çok sayıda bilimsel ve idari ödül ve takdir belgesi
 1. Soyaslan BD, Özcan CT. Investigation of the relationship between early stage maladaptive schemas and anger levels in people with substance-use disorders. J Psychiatric Nurs 2019;10(2):117-123
 2. Ozcan CT, Öksüz E, Oflaz F. Improving Empathy in Nursing Students: A Comparative Longitudinal Study of Two Curricula. J Korean Acad Nurs. 2018 Oct;48(5):497-505.
 3. Neşe Mercan, Celale Tangül Özcan, Mehmet Sinan Aydın. Simulated Patient Practices in Psychiatry and Communication Training (Psikiyatride ve İletişim Eğitiminde Simüle Hasta Uygulamaları). Current Approaches in Psychiatry (Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar), 2018; 10(3):292-301.
 4. Sarikoc G, Ozcan CT, Elcin M. The impact of using standardized patients in psychiatric cases on the levels of motivation and perceived learning of the nursing students. Nurse Educ Today. 2017;51:15-22.
 5. Ozcan CT et all. The Effectiveness of an Interpersonal Cognitive Problem-Solving Strategy on Behavior and Emotional Problems in Children with Attention Deficit Hyperactivity. Archives of Neuropsychiatry, 2013;50(3):244-251.
 6. Ozcan CT et all. The effect of a structured empathy course on the students of a medical and a nursing school. International Nursing Review, 2012;59(4):532-538.
 7. Oflaz, F, Meric, M, Yuksel, C, Ozcan, CT. Psychodrama: an innovative way of improving self-awareness of nurses. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2011;18 (7):569–575.
 8. Ozcan, CT, Oflaz, F, Durukan I. Contribution of teaching an interpersonal cognitive problem-solving strategy to children with attention deficit hyperactivity disorder treated with a psychostimulant drug (Psikostimulan ilaç tedavisi alan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda kişilerarası sorun çözme eğitiminin katkıları). Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2010;20(2): 125-131.
 9. Ozcan, CT, Oflaz, F, Cicek H. Empathy: the effects of undergraduate nursing education in Turkey. International Nursing Review, 2010;57(4):493-9.
 1. Emine Öksüz,Sevinç Mersin, Celale Tangül Özcan. Childhood traumatic experiences, alexithymia, and resilience in patients with adjustment disorder. Gulhane Med J 2018;60: 97-102.
 2. Sarıkoç G, Özcan, CT, Elçin, M. Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Yenilikçi Bir Uygulama: Standart Hastalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2016; 9(2):61-66.
 3. Sarıkoç G, Özcan, CT, Elçin, M. Psikiyatri hemşireliği eğitiminde standart hasta uygulamasının öğrencilerin klinik uygulamalarına etkisi: Öğrenci görüşleri. Gülhane Tıp Derg 2016;58:404-410.
 4. Özcan CT, Mercan N. Hemşirelerin Travma ile Karşılaşma Durumlarına ve Kişilik Özelliklerine göre Empati ve Tükenmişlik Düzeyleri [Empathy and Burnout Levels of Nurses Associated with Personality Traits and Trauma Exposure]. Gulhane Med J. 2016; 58(1): 11-17.
 5. Özcan CT., Yüksel Ç. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi. Türkiye Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi 2015;1(2):67-74.
 6. Özcan CT, Durukan I. “Erkek Ergenlerde Kimlik Duygusu Gelişimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(2):131-138, 2011.
 7. Özcan CT. “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları”, Hastane ve Özcan C, Öğülmüş S. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklara Bilişsel Yaklaşıma Dayalı Kişilerarası Sorun Çözme Eğitiminin Katkıları”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(4): 391-398, 2010.
 8. Özcan CT. “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları”, Hastane ve Yaşam Dergisi, 2010: 6(56): 79-85.
 9. Özcan CT, Oflaz F, Türkbay T. Dikkat Eksikliği Aşırı Hareketlilik Bozukluğu ve Binişik Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu Olan Çocukların Anne-Babalarının Empati Düzeylerinin Karşılaştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 10(3):108-114, 2003.
Prof Celale Ozcan, klinik psikolog, psikoterapist
0
Yıllık Tecrübe
0
Kitaplarım

Tam Metin Ulaşabileceğiniz Kitaplarım

"Ruh sağlığı, hayatımızda sahip olduğumuz en değerli varlıklarımızdan biridir"

WhatsApp chat