Ruhsal sağlığı yerinde olan bir insan kimdir

Ruhsal sağlığı yerinde olan bir insan kimdir

Ruhsal olarak sağlıklı olmanın 5 temel ögesi

Mutluluk

Hayatı eğlenceli bulma

İnsanlar, aktiviteler ve nesnelerle ilişkide ihtiyaçlarını karşılayabilecek olasılıkları fark edebilme

Davranışlarını kontrol edebilme

Var olan sınırlılıkları tanıyabilme ve ip uçlarını kullanabilme

Ait olduğu grubun kural, gelenek ve rutinlerine yanıt verebilme

Gerçekliğin farkında olma

Etrafında ne olduğu ile ilgili olarak tam bir resim oluşturabilme

Davranışlarının iyi ya da kötü sonuçları hakkında bir duyarlılığın olması

O an yaşanan “gerçekler” ve “sanki varmış gibi görünenler” arasındaki farkı görebilme

Çalışma alanında verimlilik/etkililik

Yapabileceği işleri yeteneklerinin sınırları içinde en iyi şekilde yerine getirme

Hafif başarısızlıklarla karşılaşıldığına o işi yapıp yapamayacağı belirlenene kadar ısrarcı olma/ geri çekilmeme

Sağlıklı bir kendilik kavramı

Kendini ideallerine ulaşmaya yaklaşan ve ihtiyaçlarını gidermeye yeterli olarak görme

Stres altında iken becerikli olmaya yardım etmeye yetecek kadar kendine güven duyma


Sağlıklı kendilik; düşük anksiyete, etkin fonksiyon görme, diğer insanları kabul, aktif olarak kendini ifade etme, gerçekçi amaçlar, açıklık ve yüksek benlik saygısını içerir.


Freud’a göre seven ve çalışan insan, normaldir“.

Ginsburg ve arkadaşları ise ruh sağlığını;

  • Bir iş ve bir aile sahibi olabilme,
  • Kurum ve sosyal kurallarla çatışmadan güçlüklerle baş edebilme,
  • Yaşamdan zevk alabilme ve bunun için olan fırsatlardan yararlanma yeteneği olarak tanımlarlar.

1-Günlük üzüntü ve kaygılar ile baş edebiliyor olması. Hastalık belirtisi sayılan anksiyete, kuruntu, kuşku, üzüntü, güvensizlik, korku vb. belirtilerin olmaması.

2-Kişinin içinde yaşadığı aile, yakın ve uzak çevresiyle olumlu ve tutarlı ilişkiler içinde olması.

3-Kişinin insanlarla sevgi ve saygıya dayalı bağlar kurabilmesi.

4-Kişinin kendine güven duyması.

5-Kişinin toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu taşıması.

6-Kişinin geleceğe dönük tasarı, umut amaçları çabası olması.

7-Kişinin yeni durumlara uyabilme esnekliği olması.

8- Kişinin kendi başına kararlar alıp, savunup, uygulayabilmesi.

9- Kişinin inançları ve değerleri  olması.

10- Kişinin mesleği dışında, eğlendirici, dinlendirici ve kişiyi geliştirici uğraşlarının olması.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


WhatsApp chat