Disosiyatif Bozukluk Nedir?

Disosiyatif Bozukluk Nedir?

Disosiyatif bozukluğun temel özellikleri bilinç, bellek, algılama, kimlik ve motor davranışların normal işlevlerinde ani ve geçici değişiklikler olmasıdır. Disosiyatif bozukluğu olan bireylerde; bayılmalar, unutmalar, çoğul kişilik, uyurgezerlik, disosiyatif kaçma (füg) görülür.

Disosyatif kimlik bozukluğu, çocukluk yıllarında ciddi ve yineleyici biçimde cinsel ve fiziksel travma yaşayan kişilerde travmaya tepki olarak görülebilir.


DSM-IV ‘e göre Disosyatif Bozukluklar

 • Disosyatif Amnezi
 • Disosyatif Füg
 • Disosyatif Kimlik Bozukluğu
 • Depersonalizasyon Bozukluğu
 • Başka Türlü Adlandırılamayan Disosyatif Bozukluk

DİSOSYATİF AMNEZİ

Genellikle ağır bir travmatik ya da stresli durumun ardından önemli kişisel bilgilerin birden bire unutulması ile karakterizedir. Kişi olay ve olay öncesinin tümünü ya da bir bölümünü anımsayamaz.

Aniden ortaya çıkar. Nöbet sırasında hastanın bilinci sisli olabilir. En yaygın görülen disosyatif bozukluktürüdür.

10-30 yaşları arasında kadınlarda daha yaygındır.


DİSOSYATİF FÜG

Önemli bir stresli durumun ardından gelişen, ağır bellek bozukluğu, bulunduğu yeri terk etme, yeni bir kimliğe bürünme ile karakterize bir durumdur.

Kişi geçmişini unutarak ansızın, beklenmedik bir şekilde evinden ya da iş yerinden ayrılıp gider.

Kısmen ya da tümüyle yeni bir kimliğe bürünür ya da kimlik karmaşası yaşar.

Genellikle günler, haftalar sonra ansızın gerçek kimliğine döner.


DEPERSONALİZASYON BOZUKLUĞU

Bu bireyler güçlü ve rahatsız edici biçimde kendilerinin değişmiş olduğu ya da gerçek olmadığı duygusunu yaşar.

Hasta kendi benliğini, bedenini, hareketlerini değişmiş ya da kendisinin değilmiş gibi algılar. Kendisini eskisinden farklı ve yabancı biri gibi uzaktan gözler.

Çevresindeki insanları ve eşyaları olduğundan farklı, renksiz, yapay, cansız, gerçek değilmiş gibi algılar. Bu belirtiler çoğu zaman stresli bir durumun ardından görülür. Dakikalarca ya da günlerce sürebilir. Aşamalı olarak azalır ve kaybolur.


DİSOSYATİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Aynı kişide iki ya da daha fazla birbirinden farklı bağımsız kişilik durumunun varlığı ile karakterize bir disosyatif bozukluktur.

Genellikle bu kişiliklerden biri ön plandadır ve bireyin davranışlarını etkisi altına alır, zaman zaman diğeri baskın olabilir.

Kişilikte ani ve çarpıcı değişiklikler olur. Genellikle stresli zamanlarda ortaya çıkar.

Kronikleşme eğilimi olan bu hastalık yeterince aydınlatılamamıştır.

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

 • Bilgilendirme
 • Anksiyete kaynaklarını tanıma ve uzak kalma
 • Gevşeme eğitimi
 • Solunum eğitimi
 • Derecelendirilmiş ev ödevleri
 • Bilişsel tedavi
 • Aile eğitimi
 • Karma yöntemler
 • Farmakoterapi

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


WhatsApp chat