Duygudurum Bozuklukları Nedir?

Duygudurum Bozuklukları Nedir?

Duygudurum (mood)

Bireyin belli bir süre, belli sınırlarda, belli tip bir duygudurum içinde bulunuşudur. Örn: İklim

Duygulanım (affect)

Bireyin uyaranlara, olaylara, düşüncelere, anılara neşe, öfke, üzüntü gibi duygusal tepki ile katılabilme yetisidir.

Örneğin iklim duygudurum ise; hava durumu yani yağmurlu hava duygulanımdır.

Normalde duygudurum belli sınırlar içinde değişkenlik gösterir.

Duygulanım bozukluğunda ise bu duygudurumlar aşırılaştığı veya uygunsuz tepkiler uzun süre ortaya çıktığında düşünülür.


Duygudurum tipleri

  • Normal: Belli sınırlar içinde dalgalanmalar gösterir.
  • Çökkün (Depresyon): Üzüntü, elem, keder baskındır.
  • Yükselmiş (Mani): Neşe, coşku, öfke baskındır.

Duygu Durum Bozuklukları Sınıflaması

  • Depresif bozukluk: Mani atağının olmadığı depresif ataklar vardır.
  • Bipolar bozukluk ya da manik-depresif hastalık: Mani ve Depresyon atakları vardır.

Depresif faz: Belirgin apati, aktivite ve hareketlerde azalma, üzüntü, suçluluk ve benlik saygısında düşme ile belirlidir.

Mani: Yüksek enerji seviyesi, yeni fikirler, coşkulu bir ruh durumu özellikleri ile kendisini gösteren genellikle hızlı konuşma, uykuya daha az ihtiyaç duyma, aşırı uyarılmışlık ve enerji, dikkat yeteneğinde azalma veya bir düşünceyi tamamlayamama ve hiperaktiflik gibi belirtileri ile kendini gösterir. Kendilerini yenilmez oldukları gibi gerçeklikten kopuk düşüncelere sahip olabilirler. Mani döneminde uygun olmayan sexüelite, kumar, aşırı alışveriş gibi aktiviteler ve işlerinde sağlıksız kararlar verebilme durumları da görülebilir. Bu dönemde daha kolay sinirlenip, huzursuz ve agresif bir görüntü sergilerler. Bazı kişiler gerçekte olmayan sesler de duyabilirler.

Hipomani: Mani döneminin daha az şiddetli olan bir şeklidir. Kişiler kendilerini duygu durumlarındaki bu yüksek enerji hali ile normalden daha enerjik, üretken ve aşırı coşkulu hissederler ancak kişilerin muhakeme yetilerini etkileyerek iş ya da sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine zarar verebilecek yanlış kararlar almalarına neden olabilir.

Bipolar I: Kişinin ruh hali anormal ve ısrarla yükselen, yaygın ya da huzursuz olarak en az 1 hafta süren mani olmalıdır.

Bipolar II: En az bir hipomani ve bir ya da daha fazla depresif dönem olmalıdır.

Distimik Bozukluk: Genellikle “depresif” duygudurumun en az 2 yıl hafif düzeyde bulunmasıdır.

Siklotimik Bozukluk: Hipomani ve depresyon dönemlerin hafif ve normal dönemlerinin sık aralıklarla yer değiştirdiği, kronik gidişli en az 2 yıl boyunca gözlenmesi ile tanımlanan ve işlevselliği çok etkileyen bir bozukluktur. Siklotimik bozukluk belirtileri; bipolar II bozukluk belirtilerine benzemekle birlikte ancak süresi daha kısadır.


 Majör Depresif Bozukluk/ Unipolar Bozukluk

Sadece tekrarlayan depresyonlar geçiren kişilere Unipolar depresyon (tek uçlu bozukluk) tanısı konulur

Gerçek uyumlu olmayan derin çökkün duygudurum (elemli, sıkıntılı düşük duygudurum) içinde bulunurlar.

Düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama,

Değersizlik, küçüklük, yetersizlik, isteksizlik, duygu ve düşünceleri,

Fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtiler mevcuttur.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


WhatsApp chat