Doctors - Prof. Dr. Celale Tangül Özcan


Celale Tangül ÖZCAN, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, HYO’dan 1991 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans, Doktora (“Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklara Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Sorun Çözme Eğitimi” doktora tezi ile), Yardımcı Doçentlik ve ardından Doçentlik ünvanını GATA’da aldı.


2005-2006 yılında Amerika /Houston The Methodist Hospital Psikiyatri servisinde observer olarak bulundu.

2008 yılında Bilişsel Davranışçı Terapi teorik ve süpervizyon eğitimini tamamladı.

2010-2011 yıllarında Amerika/ Indiana- Fort Wayne CBT Center da Doç.Dr Sharon Freeman ile birlikte 326 hasta görüşmesine katılarak Bilişsel Davranışçı Terapi alanında bilgi ve deneyimini artırdı.

2013 yılında Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak Aile Danışmanlığı unvanını aldı.

2016-2017: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2017-2020: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Klinik Psikoloji alanında Öğretim Üyesi olarak master öğrencilerine süpervizyon eğitimi verdi.

2020-Halen: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi


ESERLERİ

3 kitap editörlüğü, 1 kitap ve 16 bölüm yazarlığı,

11 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makalesi,

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 16 poster ve 14 sözel bildirileri,

8 Uluslararası hakemli dergide danışmanlığı,

2 Ulusal hakemli dergide danışmanlığı,

3 Ulusal hakemli dergide yayın kurulu üyeliği,

28 Poster/sözlü sunum/dinleyici olarak kongrelere katılımı,

4 Uluslararası kongre/sempozyumlarda konuşmacı olarak katılımı,

3 Ulusal kongre/sempozyumlarda konuşmacı olarak katılımı,

5 Uluslararası kongre/sempozyumlarda oturum başkanlığı veya düzenleme kurulunda görevi,

5 Ulusal kongre/sempozyumlarda düzenleme kurulunda görevi,

33 Ulusal seminer sempozyum ve panellerde konuşmacı veya çalıştaylarda eğiticiliği bulunmaktadır.

Çok sayıda Ödül ve Takdir belgesine sahiptir.

Evli ve 3 çocuk annesidir. (26 yaşında kızı, 20 ve 10 yaşlarında iki oğlu bulunmaktadır)

WhatsApp chat